Kurssit

SUOMEKSI          PÅ SVENSKA          IN ENGLISH

TULEVIA TAPAHTUMIA:

BiP™ -tutustumisworkshop – Tervetuloa johdantokurssille!
La 28.9.2019 klo 10-17

Roihuvuoren kirkko, Tulisuontie 2, 00820 Helsinki

Opettajat: puheterapeutti ja puheilmaisun opettaja Susanna Metsistö (Helsinki) ja laulupedagogi Helene Lux Dryselius (Tukholma)

Kurssin hinta: 160 €
Kurssilaiset voivat osallistua veloituksetta su 29.9. klo 11-17 vuotuiseen BiP™-päivään, jossa harjoitusmenetelmää esitellään käytännössä. (Normaali hinta 25 €.) Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistuja voi luovuttaa paikkansa toiselle.

Opetuskielet: suomi ja englanti

Ilmoittautumiset: meri.metsomaki@helsinki.fi 31.8.2019 mennessä

Miten voit auttaa itseäsi ja oppilastasi vapauttamaan kehosi luonnolliset äänentuottomekanismit ja saavuttamaan vapaan ja kestävän äänen?

Tervetuloa tutustumaan Balance in Phonation™ Voice Training -harjoitusohjelmaan (BiP™) ja osallistumaan luento- ja työpajapäivään. Kurssi on tarkoitettu musiikin eri genrejä edustaville laulunopettajille (klassinen ja rytmimusiikki) sekä puheterapeuteille, jotka haluavat tuulettaa ajatuksiaan esimerkiksi tuesta ja hengityksestä sekä löytää uusia näkökulmia työhönsä. Esittelypäivä on myös hyvä johdanto vuoden mittaiseen Certified Master Teacher -koulutukseen, mikäli olet jatkossa kiinnostunut syventymään harjoitusohjelman periaatteisiin lähemmin.

—-

UUSI CMT-KURSSI  ALKAA  PIAKKOIN. PYSY KUULOLLA!

The Certified Master Teacher program of BiP™-Voice Training

Ilmoittautuminen ja käytännön info: meri.metsomaki@helsinki.fi, 0503395883

Kurssin opettajat: laulupedagogi Helene Lux Dryselius (Tukholma), puheterapeutti ja puheilmaisun opettaja Susanna Metsistö (Helsinki), laulupedagogi CCM Katri Liira (Helsinki).

Kurssin tarkemmasta aikataulusta voi kysyä lähettämällä viestin ruotsiksi tai englanniksi Helene Luxille, h.lux@telia.com.

CMT-koulutuksen sisältö:

Teoria

 • BiP™:n kokonaisvaltainen idea
 • Syventyminen BiP™:n viiteen perusperiaatteeseen
 • Syventyminen äänentuotannon anatomiaan ja fysiologiaan; hengitys, lihakset, kurkunpää jne.
 • Akustiikan teoriaa
 • Rekisterit laulussa

Käytäntö

 • BiP™-ääniharjoituksia
 • Audiokinesteettistä harjoittelua
 • Äänenkäytön analyysiä
 • Kehotietoisuuden kehittämistä
 • Äänen toimintojen ja kehon reaktioiden tarkkailun kehittämistä omassa ja oppilaan vartalossa
  CMT opiskelija valitsee omista oppilaistaan/asiakkaistaan kurssin ajaksi yhden testioppilaan, jota hän opettaa. Opetusta taltioidaan, ja tallenteiden perusteella kurssilaiset yhdessä keskustelevat ja arvioivat kunkin oppilaan kehitystä ja CMT-opiskelijan opetusta.

BiP™ CMT-kurssin vaatimukset

Osallistuakseen kurssille tulee olla ammattikoulutus tai vastaavat tiedot anatomiasta, äänifysiologiasta ja äänentuotannosta. Laulunopettajilta, joilla ei ole muodollista pätevyyttä vaaditaan vähintään viiden vuoden käytännön kokemus opettamisesta.

Suorittaakseen sertifiointikoulutuksen opiskelijalta edellytetään:

1. BiP™-ääntöbalanssimetodin taustalla olevien teorioiden ja tutkimusten ymmärtämistä

2. BiP™:n kokonaisvaltaista ja yksityiskohtaista ymmärtämistä teoriassa ja käytännössä

3. Teorian soveltamisen osoittamista käytännön harjoituksissa

4. Ääntöbalanssin toteutumisen osoittamista omassa laulussa tai puheäänenkäytössä

5. Audiokinesteettisten ominaisuuksiensa kehittämistä ja hallintaa

6. BiP™ harjoitusmenetelmän eri osa-alueiden ymmärtämisen osoittamista omassa live-opetus- tai terapiatilanteessa

7. Pystyvyyttä oppilaan kehittymisen audiokinesteettiseen arviointiin

Nämä mainitut edellytykset opitaan kurssilla ja niitä testataan paitsi opetusharjoittelutilanteessa että kurssin päätteeksi Certified Master Teacher -tentissä.

Saadakseen sertifioinnin osallistujan on suoritettava yksi teoreettinen tentti ja kaksi käytännön näyttöä; ensimmäinen on ennestään tuntemattoman oppilaan/asiakkaan opettamisen näyte ja toinen kuulonvaraisen arvioinnin testi.

Kurssilta voi valmistua kolmenlaisia opettajia:
1. Puheäänenkäytössä
2. Klassisessa laulussa
3. Ei-klassisessa laulussa (CCM, kansanlaulu)

Sertifioinnin saanut CTM käy säännöllisesti tarkistuttamassa taitonsa ohjaavalla opettajalla (Certified Course Instructor) 60 min vastaanotolla. Ensimmäinen tarkistus on kahden vuoden kuluessa sertifioinnista ja sen jälkeen aina viiden vuoden välein.

BiP™-äänenharjoitusohjelman taustaa ja lyhyt esittely:

BiP™ on laulupedagogi ja puheterapeutti Ritva Eerolan kehittämä puhe- ja lauluäänen harjoittamiseen tarkoitettu harjoitusmenetelmä.  BiP™ pohjautuu italialaisen bel canto -laulun keskeisiin periaatteisiin sekä nykyiseen tutkimustietoon ja tunnettuihin äänensyntyteorioihin. BiP™ -harjoitusmenetelmä sisältää viisi keskeistä periaatetta, joissa korostetaan mielen ja kehon yhteyttä ja ihmisen psykofyysistä kokonaisvaltaisuutta. Harjoitusten avulla pyritään vahvistamaan ilmaisun ja äänentoiminnan reaktiivista yhteyttä. Tarkoituksena on auttaa löytämään jokaisen yksilöllinen äänenlaatu ja helppous sen tuottamiseen. Balance in Phonation™ (BiP™) harjoitusohjelman nimi tulee ääntöbalanssi -käsitteestä, jolla tarkoitetaan tervettä ja taloudellista äänihuulten toimintaa, mikä vaikuttaa oleellisesti äänen kestävyyteen ja laatuun luoden hyvän perustan puheilmaisulle sekä lauluilmaisun monipuoliseen kehittämiseen musiikin eri genreissä.

BiP™ -ohjelma sopii hyvin puheterapiaan/ääniterapiaan. Myös lauluäänenkäytön harjoittelussa puherekisterin ja puheäänenkäytön kehittäminen auttaa sopivan subglottaalisen ilmanpaineen löytämiseen. Sanojen ekspressiivinen ilmaisu puheessa ja laulussa tarjoaa työkalun syvemmän kommunikoinnin ja taiteen saavuttamiseksi.

Ääntöbalanssi-metodin viisi perusperiaatetta:

 1. Tasapainoinen asento
 2. Lepo- ja ääntöhengityksen toiminnallisen eron tunnistaminen
 3. Neljän pallean yhteistyö
 4. Kehon toiminnallinen reaktiivisuus ja luonnolliset refleksit
 5. Artikulaation ja fonaation eriyttäminen

Description and background of BiP™-VT

Balance in Phonation-Voice Training has been gradually developed over the years by Ritva Eerola, speech pathologist and voice teacher. Its aim is to discover everyone’s personal, unique voice quality and how it works easily in its’ best when there is balance in the vocal fold vibration and in the whole body. Originally there has been a stimulus to combine vocal physiological and acoustical researches to the training details, so that they could give the basic facts for exercises. When the different functional parts connect to each other and form the seamless wholeness, this leads naturally to Balance in Phonation. It shows as a positive result of all functional details. 

The functional details in the voice production influence in many ways to the vocal fold vibrations. And nowadays it is quite easy to examine the function of the voice. How the vocal folds close, how even are shimmer or jitter, how thick or thin is the mass of the vocal folds etc. Is there a balance in phonation? However nothing can take the ear’s place. No equipment can replace the human sensitive ear. 

Balance in Phonation-term has been used in the book Ihmeellinen ihmisääni (The Wonderful Human Voice 1999) by Anne-Maija Laukkanen and Timo Leino. Balance in Phonation means a suitable relation between the adduction of the vocal folds and the subglottal pressure. When this is happening, vocal folds begin to vibrate with smaller pressure and at the same air pressure can be achieved larger vibration and more volume in the voice. Vocal fold adduct faster and glottis closes tighter. The onset of the voice starts softer and there is no hard attacks in the words that begin with vowels. 

The most essential functional parts of the voice training are:

1. the balanced posture,
2. to recognize the difference between normal and phonation breathing,
3. the collaboration of four diaphragms,
4. the functional reactions and natural reflexes in voice production,
5. the functional separation of articulation and phonation.

The functional training is based on the following thoughts:

 1. To recognize the function level of the brain in speaking and singing (the conscious – cortical level or the uncouncious – subcortical level).
 2. The timing of the different functional parts in communication. The mainline of thinking model and timing in training: Excitement of expression – words – voice. This helps the sound to start reflectively and free.
 3. To recognize the functional directions in the body. The basic direction should be sensed inwards and with this idea the subgottal pressure dimishes and sound starts smoothly. The functional directions in the body form a wide triangle. Its strongest corner is in pelvis (even down into legs) going to the base of skull by opposite stretch and the third corner is under the collarbones.
 4. To establish the energy of the words into the body by interpretation:
  a) the will power from the pelvic level as the starting power and the carring power in the words; it can be heard as a focus in vowel line
  b) thoughts and feelings: the vowels are filled by emotions that live inside them and expand the torso sidewards creating expressive colour scale.

These form the timing of function and help the reflexive onset of the voice.
A. the excitement of the expression prepares automatically the body to expand into the prephonatory state. When we want to express something, this will wake up the whole torso specially inhalation muscles. The torso is expanding and the diaphragm descends and causes tracheal pull, which draws the larynx a bit down for more favourable state for phonation. This expansion causes negative pressure and air comes in automatically. When breathing happens this way, there is enough amount of air for the sentence or frase.

B. the energetic words are combined with the muscles, fascias and the bones in the body so that feelings move and stretch the inner walls in the body.

C. the voice comes like a syncope and reflex and it always stays freely above the ears somewhere, not fixed anywhere.

This BiP™-Voice Training program is based on the scientifical researches about the physiological and acoustical facts and those are used to arise the psychophysical function in the singer’s body. When comparing with other voice training systems this method does not concentrate in the voice or how it sounds or make the sound, but gives different kinds of thought models and directions connected to the tools (vowels and consonants) to accomplish a free and expressive voice. In this method the main concentration is how to combine the technique and expression into the text, words and phonemes. They should be united with the body by will power and emotions. When the voice is left sort of outside working automatically, the voice quality will be functionally mixed voice and it eliminates the register problems. The passaggio goes smoothly and the whole range is functionally even.

The essential part of Balance in Phonation™-Voice Training is ABC-evaluation method™ of the vocal function developed by Ritva Eerola. This is based on auditory kinesthetic ability that helps the listener to feel a speaker’s or singer’s function in the body what she/he hears – like muscle sense. This helps to analyze the relations between reason and consequences in the unbalanced vocal function and gives the ground for the exercises to find out the balance in the energy of voice production. This ABC-evaluation method was presented at the IACT Congress in Auckland 1994 and at a workshop in Las Vegas October 2012 (PAS 6 Conference). BiP™-Voice Training was presented at the ICVT congress in Stockholm, August 2017.

MENNEITÄ TAPAHTUMIA:

Tervetuloa äänenkäytön teemapäivään!
Sunnuntaina 11.10.2015 klo 12-17
Bokvillan, Hämeentie 125, Helsinki
Vapaa pääsy!
Tapahtuma on avoin kaikille ja suunnattu ammattilaisille ja harrastajille puhetyöläisistä laulajiin.

Ohjelma
Huone 1:   12:00-13:00   Tapahtuman avaus, BiP™ Voice Trainingin esittely ja esityksiä

Huone 1:   13:00-13:50   Ritva Eerola: BiP™ tieteellinen tausta ja perusteet
Huone 2:   13:00-13:50   TYÖPAJA Susanna Metsistö: BiP™ puheäänessä TÄYNNÄ
Huone 3:   13:00-13:50   TYÖPAJA Katri Liira: BiP™ pop/jazz-laulussa TÄYNNÄ
Huone 4:   13:00-13:50   TYÖPAJA Sonja Korkman: Teksti, tulkinta ja ilmaisutahto TÄYNNÄ
Huone 5:   13:00-13:50   TYÖPAJA Eeva Riitta Rytkönen: BiP™ kuorolaulajille TÄYNNÄ
Huone 6:   13:00-14:00   Meri Metsomäki: Kysy ja kokeile! Avoin klassisen laulun klinikka. Tervetuloa testaamaan ääniharjoituksia ja kysymään BiP™:stä yksin tai yhdessä (ilmoittautuminen paikan päällä).

Huone 1:   14:00-14:30   Ritva Eerola: Äänianalyyseja (ilmoittautuminen paikan päällä)
Huone 2:   14:00-14:50   TYÖPAJA Susanna Metsistö: BiP™ puheäänessä TÄYNNÄ
Huone 3:   14:00-14:50   TYÖPAJA Katri Liira: BiP™ pop/jazz-laulussa TÄYNNÄ
Huone 4:   14:00-14:50   TYÖPAJA Sonja Korkman: Apuvälineitä laulajan tuen löytämiseen TÄYNNÄ
Huone 5:   14:00-14:50   TYÖPAJA Eeva Riitta Rytkönen: BiP™ klassisessa laulussa TÄYNNÄ
Huone 6:   14:00-15:00   Meri Metsomäki: Kysy ja kokeile! Avoin klassisen laulun klinikka. Tervetuloa testaamaan ääniharjoituksia ja kysymään BiP™:stä yksin tai yhdessä (ilmoittautuminen paikan päällä).

Huone 1:   15.00-16.00   Ritva Eerolan mestarikurssi. Klassinen ja pop/jazz (Aktiivipaikat jo täytetty, mutta mukaan mahtuu passiivioppilaana). TÄYNNÄ
Huone 2:   15:00-16:00   TYÖPAJA Suvi Kiiskilä ja Maarit Rantanen-Lajunen: BiP™ avuksi päiväkotien ja koulujen henkilökunnalle TÄYNNÄ

Huone 1:   16:00-17:00   Vapaata keskustelua

Advertisement